Na verlichting komt hemelvaart, na het kristalwitte licht, het gouden licht. En dan, wat is het gevolg als er ten minste één Licht is: er wordt een weg gebaand, een lichtweg van goede energie.

Zij die zoeken, zien het licht en ruiken de heerlijke honing, ooit het godenvoedsel genoemd.

Maar er is een versnelling nodig. Een klein lichtje is niet genoeg: een hele vuurzee is nodig.

Vuur van de passie voor de Heer, voor het Leven voorbij leven en dood.

Durf en oneindige moed is nodig. Ja, hoe dikwijls zeg ik dat spiritualiteit niet voor watjes is…

Je dient gevaarlijke wateren van emoties met verraderlijke stromingen te kunnen bevaren, je dient vol te houden tot niets minder dan heel de aarde en de mensheid verlicht is….

Harry Palmer vertelde eens over een meester die zegde tot de laatste in de hel te willen wachten tot iedereen verlicht was….. Dat zijn hemelbewoners die teruggekeerd zijn om de aardebewoners wakker te maken. Vergelijk het verhaal over de grot van Plato. Je vindt het hier https://www.voorbijverlichting.be/leven-in-het-volle-licht/

Wel dat voel je met je hart! Vruchten zijn onder andere liefde, zachtmoedigheid, heling, vriendelijkheid, vreugde, gereserveerdheid, vrede, vertrouwen, goedheid, geduld, zegt Paulus.
En ja, dit is juist mijns inziens.

Jezus zegt: “Aan de vruchten ken je de boom” en “Wie niet tegen is, is voor mij”. Wie goed doet, komt uit de Levende, niet wie de uiterlijke naam van Jezus kent met het mentale lichaam. Dit laatste kan een eerste stap zijn, maar is bijlange niet voldoende.

Godskennis, daarvan is het bewijs niet theoretisch, zegt Immanuel Kant in de 18 de eeuw, dat kan immers niet want hoe kan het verstand van een schepsel zijn schepper bewijzen????, maar praktisch. Dit wil zeggen dat daar waar goedheid gebeurt, God aanwezig is.
Daar waar zuiverheid en goedheid gebeurt ookal kost het zelfs het fysieke leven, daar leeft God, daar is Gods energie.

Jezus zegt: “De zuiveren van hart zullen God zien”. Zuiveren van hart zijn goddelijk, zijn het Al. Zijn scheppers van het Al. Materie luistert naar hen!


Wil je groeien in die heerlijke vibes?

Mail terug voor je info of afspraak om via skype je ReSurfacing te boeken.
Hier vind je meer info: https://www.voorbijverlichting.be/resurfacing/

 

Brand van vuur !!!

Lieve

Ps: bij het mee-doen en mee-bouwen aan verlichting door jezelf te delen via de blauwe button onder de blogs op de site, verdien je een leidraad van formaat van Harry Palmer. Stuur mij je adres en je krijgt een boek thuis gestuurd. Je adres wordt enkel voor dit geschenk gebruikt en wordt nadien verwijderd.