Geen beelden

Weet je wat mij zo treft aan deze tijd qua godsdienst of zin voor het heilige? 

Wel, het feit dat het goddelijke niet meer zomaar eenduidig zichtbaar is voor een steeds groter aantal mensen.

En dit stemt mij eigenlijk blij! 

Geen verafgoden meer van beelden, zekerheden, of platgetrapte gewoonten. Neen, het goddelijke vraagt vandaag een persoonlijke invulling, een intieme keuze voor het Al. 

Als geen keuze hiervoor, tja, dan dien je nog verder te rijpen tot een eindelijk JA 😊

Want een JA is de eindmeet. Dat weet de verlichte. Je bent geroepen tot LEVEN of je nu wil of niet 😊.

 

 

2 keer 40 dagen

In deze tijd hebben we nog nooit zoveel kansen gekregen tot inkeer. De tijd van naar binnen keren, naar jezelf toe en wat je innerlijk kind nodig heeft én je wil leren van je hemelse Vader om te groeien in goddelijkheid was dit jaar verdubbeld: twee keer “quarantaine😊 Pasen of niet, de geestelijke wereld liet dit grootse lichtfeest wat voorbij gaan ten voordele van het nog grootsere Hemelvaart. Twee keer 40 dagen dus: 40 dagen voor én 40 dagen na Pasen. De mensheid moet in een versnelling komen. De Godheid heeft haast. De Liefde brandt. 

 

 

Hemelvaart of het gouden licht

Geen schrik, lieve mensen: Hemelvaart wil vandaag niet zeggen dat je zal overgaan! Was dit in Jezus’ tijd bijvoorbeeld wel nog het geval, vandaag is de frequentie van de Aarde hoog genoeg om dit hier en nu te beleven. Het universum neemt een vlucht in versnelling: kies resoluut voor de Allerhoogste eerst!  Al de rest krijg je er gratis bij 😊

Een intieme godsrelatie

Meester Jezus bijvoorbeeld maakte het onderscheid tussen dienaars/slaven van het goddelijke en vrienden. De eersten plaatsen God ver buiten zichzelf, veilig weg van hen- zo denken ze althans- en willen enkel een uiterlijke plichtsrelatie. Daarvan zag je vroeger vele voorbeelden in de katholieke kerk: mensen gingen naar de H Mis uit plicht. Alsof God iets zou nodig hebben….


De geroepene daarentegen ligt wakker van het goddelijke en de wereld. Zij leeft dag en nacht met de wereld en de mogelijkheid haar te transcenderen. Haar relatie met Meesters is intiem. Het is de mens op weg naar de staat van god-mens.


Wie intiem met het goddelijke leeft, moet zijn knusse verleden en groepen en vrienden telkens weer- zo het nodig is- opgeven om verder te trekken.
Dit verder trekken toont het goddelijke in ongekende gedaanten.
De mysticus valt van de ene verwondering in de andere…..

 

Een levend geloof

Wie op de weg van/voorbij verlichting leeft, leeft niet meer voor zichzelf. Wat een bevrijding! Wat een verruiming!
Het Zelf is er steeds meer niet meer…
Zoals een stroming in het Boeddhisme an-atman of het besef dat eigenlijk het persoonlijke dient plaats te ruimen voor het transpersoonlijke….. Zo je ziet dat je meer in de plaats krijgt…. Niet eerder!

 

 

Geen voorbij – ego zonder gezond ego!

Het grootste gevaar voor groei is angst. En angst komt vooral door beelden uit het verleden die uit leegheid of angst zijn opgezet en waaraan men angstvallig vasthoudt.

Verder gaan innerlijk is je mentale beelden durven loslaten en durven je hart volgen. 

 

 

Waarom? 

Wel toekomst is het ongekende, je kan hier geen mentaal beeld van hebben dat je zou tegenhouden. Mentale beelden komen uit je herinnering, verleden. Toekomst is voor het intellectuele niveau ongekend. Voor de ziel daarentegen vertrouwd. Maar het intellect kan zich gedragen als een angstige puppie… als het spirituele domein fors aan het groeien is. Erken dit goed en maak zeer goed onderscheid!

De zintuigen van de ziel zijn gewaarzijn en het voelen van opwinding voor een betere wereld en meer Leven.

Mensen die hieraan hun hele leven wijden, genieten mijn voorkeur. Ze zijn mijn helden. 

Zij hebben de mensheid verder gebracht. 

 

Harry Palmer bijvoorbeeld

Zo bijvoorbeeld Harry Palmer, een Amerikaans leraar die niet meer wilde onder-wijzen maar wel het niveau van wijsheid en voorbij wijsheid wilde aanwijzen. Geen mentale kennisoverdracht, wel mensen de weg wijzen naar wie ze werkelijk zijn: almachtige creators zoals hun Vader.

Vijf eeuwen geleden schreef Teresa van Avila haar Innerlijk burcht waarin ze de innerlijke vertrekken van groei uitlegt. 

Doch de clou van lijden bleef in mijn leven onvindbaar…

Tot ik Harry Palmer ontdekte die op de meest effectieve en snelle manier niets minder dan verlichting onderrichte. NU, in de 21 ste eeuw, na het intellectuele stadium van grondige studie.

 

De mensheid op de wip naar een spirituele beschaving of niet meer!

Die keuze zullen we gezamenlijk dienen te maken! Zoals miljoenen jaren geleden de mensheid van dierlijk niveau naar intellectueel niveau is overgegaan, zo staan we nu weer voor een ongeziene keuze…. Om te blijven bestaan als mensheid.

 

Welke keuze maak jij? 

Wil jij meewerken aan een betere wereld, te beginnen met het lijden in jou te ontkrachten?

 

Dan ben je van harte welkom bij vele anderen die samen met jou op weg zijn naar het goddelijke in en van jezelf.

 

Concreet:

Via een antwoord op deze mail kan je je afspraak voor een online ReSurfacing® tweedaagse aanvragen.

 

Geef je telefoonnummer en telefonisch maken we een afspraak om de tweedaagse in jouw en mijn agenda te matchen. Twee volle dagen, daarop heb je recht. Dit kan verdeeld zoals je zelf wil. Ik ben zeer flexibel 😊

 

 

 

Wat is ReSurfacing®? 

Het is de eerste twee dagen van een 9 daags traject naar niets minder dan verlichting. 

Maar het kan ook afzonderlijk gevolgd worden als afgerond stuk. 

Wat heb je dan afgerond? 

Wel, in de tijdsspanne van zo’n twee volle dagen ga je vanuit de frequentie van je Hoger Zelf, dit is vol onvoorwaardelijke liefde naar jezelf toe, je eigen persoonlijkheid onderzoeken: Waarom je heel precies deze persoonlijkheid hebt gekozen in dit leven en niet een andere. 

We gaan dit onderzoek verrichten via 6 deuren: wil, aandacht, overtuigingen, integriteit, verantwoordelijkheid en mededogen. 

 

Is deze cursus zwaar?

Alleszins is dit geenszins het opzet. Maar sommige mensen kunnen zichzelf moeilijk onvoorwaardelijk liefhebben. Wel, in dat geval zal ik hun daarin voorgaan en een duwtje geven. 

Hoe meer je vordert op je liefdesweg, hoe meer lichtheid, fun, lachen vanuit het hart. 

 

€ 272, 25: tweedaagse workshop, persoonlijk begeleid van 9-19u 

€ 55, 50: de 4 cursus boeken

 

Meer info: zie

 https://voorbijverlichting.be/resurfacing/

Of 

https://www.voorbijverlichting.be/9-daagse-avatar-workshop/

 

Voor al je vragen: [email protected]

Whatsapp of telefoon: 0032 486105993

Skype: ikbenik13

 

Op een leven voorbij lijden,

Lieve