Geniet jij ook van de schoonheid van de natuur?

De lente met het zo mooie weer dit jaar, het wassende groen en bloemenweelde brengt ons naar
buiten om volop te genieten van onze mooie planeet: Moeder Aarde. Ja, we noemen onze planeet
als een moeder. Ze draagt zorg voor haar levensvormen, voedt en ondersteunt.

 

Moeder- versus vader energie

Het geschapene is ge-mater-ialiseerde energie. Heb je het Latijnse woord ‘mater’ ontdekt in ‘materie’ of ‘materialisatie’😊? Energie is het scheppend principe of je zou kunnen zeggen mannelijk, onzichtbaar, ontastbaar, zonder vorm. Het scheppende principe creëert vormen en deze laatsten zou je kunnen associëren met het vrouwelijke,  zijn zichtbaar, tastbaar, kunnen we aanraken.

Als we onze planeet Aarde moederlijk of vrouwelijk noemen, noemen we de Schepper ervan meestal mannelijk precies om wille van dit scheppend principe. Schepper of als een zon, centrum van een heel scheppingsstelsel.

 

Maria alom aanwezig op het Belgische platteland

In deze prachtige stille lentetijd verken ik ook allerhande kleinere veldwegen 😊. Ik ben altijd onder de indruk hoeveel kapelletjes ik tegenkom op ons Belgische platteland. Als je Nederlands bent: jullie kennen dit fenomeen niet: de verering van Maria en heiligen in het algemeen is een katholiek fenomeen. Gereformeerde christenen die de bijbel meer gewicht geven dan geloofsbeleving van mensen doorheen de tijd, hebben dit element gebannen. Elke traditie of kijken naar het goddelijke legt eigen klemtonen en zo is het pluriform, kleurrijk, divers en interessant.

 

Onze Goddelijke Moeder

Terug naar Maria. In de bijbel kennen we haar als moeder van meester Jezus, maar in de lichtwereld is zij evenals haar zoon een groot meester. Zo groot dat zij zelfs de goddelijke moeder van het westen wordt genoemd. In het Oosten kent men Quan Yin als goddelijke moeder. 

 

Maria was zo inspirerend voor landbouwers dat mensen spontaan kapelletjes lieten bouwen uit dank voor een broodnodige goede oogst bijvoorbeeld. Alles wat groeit en bloeit, broodnodige vruchtbaarheid werd verbonden met de zegen van de goddelijke moeder. Het is een taak van Maria zorg te dragen voor onze natuur op de planeet. Vandaar wordt zij vooral gevierd in de wassende en bloeiende meimaand en augustus, de oogstmaand.

 

De zo mooie roeping van mama zijn

Mama zijn, groei en toekomst ondersteunen in een liefdevolle familie waar plaats is voor de eigenheid van elk kind, ik zie het als een heilige roeping. Onvoorwaardelijk de ander nabij zijn om hem te zegenen en verder te brengen, dat is de energie van de goddelijke moeder. 

Mijn eigen mama die niet meer op aarde is, heette Maria en hield zeer veel van haar naamgenoot de goddelijke moeder. Zij zorgde altijd voor mooie bloemen rond het altaar van Maria. Mijn ontzag is groot als ik haar mooie taak overzie: samen met mijn vader zorg dragen voor mij en mijn broer. Zij was de verbindende kracht in het gezin en bad als het ware dag en nacht voor eenheid. Dat was niet overbodig als je weet dat mijn broer en ik zowat in elk menselijk opzicht zooooo lijken te verschillen 😊. Met de nodige vonken en vuur… Tja, Koningin van de Vrede, zo klinkt één van de honderden titels die men Maria toedicht. 

 

Geestelijk moederschap

Ikzelf heb gekozen voor een geestelijk moederschap: ik hou ervan innerlijk mensen verder te brengen en hen de weg te tonen naar een lichtere wereld of lichtwereld. In een vorig stadium in dit leven leefde ik in kloosters en het hoofd van de zusters werd Moeder genoemd: zij neemt de verantwoordelijkheid op innerlijk haar zussen voor te gaan in het innerlijke leven. Nu leef ik mijn passie als Avatar master en begeleid ik mensen in 9 dagen naar verlichting zodat je avatar kan genoemd worden en je taak als een mededogende god kan starten.

 

Aan alle mama ’s en geestelijke moeders een feestelijke en vreugdevolle dag vandaag!

Aan iedereen of je nu man of vrouw bent een vieren van het vrouwelijke principe in jezelf: je intuitie en luister naar het steeds Hogere, Verdere zodat je kan groeien in expansie en kracht en mededogen.

 

Wil je graag groeien en innerlijk stretchen naar een steeds mooiere versie van jezelf zodat je rijkelijk gaat bloeien en je heerlijke geur voor je geliefden en de wereld gaat verspreiden? 

Wie avatar® volgt, zorgt ervoor dat hij zelf steeds grotere uitdagingen kan helen. Als je familie je lief is, werk aan jezelf en creëer vrede!

 

Concreet:

Tweedaagse ReSurfacing® workshop  als start van je verlichtingsweg via skype individueel 

Meer info, zie https://www.voorbijverlichting.be/2-daagse-workshop-resurfacing/

 

9-daagse Avatar®cursus:  11 – 19 juli 2020 in Orlando, Florida, VS.

Meer info, zie https://www.voorbijverlichting.be/9-daagse-avatar-workshop/

 

Gratis en vrij-makende skype avatar® of verlichtingsintro mogelijk. Via aanvraag door deze mail te beantwoorden. 

 

Wat kan je erin verwachten? 

Als je een uur kan vrijmaken, geef ik je 6 vensters waardoor je gericht naar verlichting kan kijken en -belangrijk- laat ik je avatar ervaren via een of meerdere oefeningetjes.

Ik geef aan waarin precies de versnelling steekt die Avatar® voorstaat zodat ik kan zeggen dat je verlichting kent in 9 dagen.

Tenslotte leg ik uit wat precies het verschil is tussen een leven in lijden (dualiteit) en voorbij het lijden (verlichting, eenheidsbewustzijn). 

 

 

Ps: Als je twijfelt door heel veel ‘maar’, tip: plaats eerst je doel. Hogere doelen geven des te meer kracht om lagere energieën die je tegenhouden, te ontkrachten. 

Je mag ook altijd contact opnemen met specifieke vragen. 

 

‘Laat wat je bent niet in de weg staan van wat je kan worden.’ Harry Palmer.

 

Wil het hoogste in je leven! Je mama zal fier zijn!

Lieve