Hoera!!!

Eeuwen hadden mensen van goede wil uitgekeken naar een Messias (Hebreeuws) of een Christus (Grieks) of een Gezalfde van Godswege (Nederlands). 

 

Wat is dat nu eigenlijk een Christus of een Gezalfde of een Messias?

 

Zalf is het zachtste uitwendig heelmiddel dat wonden heel zachtjes kan genezen. 

 

Zalf maakt zacht, fluweelzacht. Koningen kenden dit en hun harem kende cosmetica om de huid fluweelzacht te maken. 

 

In de bijbel werden Gods koningen gezalfd. Zachtheid is een weelde. Wie zacht is, kent Liefde. 

 

In het doopsel en vormsel worden zij die kiezen om echt als kinderen van God te leven gezalfd. Ze zijn niet koninklijk, maar goddelijk!

 

Christenen zijn gezalfden, goddelijk gezalfden. 

 

Voor zij die willen, we gaan een laag dieper. 😊 yyGods Liefdesenergie maakt zacht, maar er is nog een tweede eigenschap van zalf: ze heelt. 

 

Zalf geneest wonden. De Gezalfde is altijd ook Healer, innerlijk en uiterlijk. Dit laatste onderscheid kent een Godsmens niet langer: het Binnen verwerkelijkt hij in een buiten. Daartoe is hij geroepen, namelijk om de Aarde op te liften en er weer Gods wereld van te maken. 

 

Vandaag in onze officiële godsdiensten is religie onderscheiden van geneeskunde. De moderniteit vanaf de 16 de eeuw heeft onze klassieke geneeskunde en Newtoniaanse fysica voortgebracht en hoe was zij een verlichting voor zieke mensen!

 

Een heel klein aantal mensen kent vandaag een geneeswijze die meer fijnstoffelijk is en fungeert vanuit de kwantumfysica. Haar beoefenaars zijn gezalfden: zij genezen in voortdurende communicatie met het goddelijke, zij liggen wakker van de ziekten van hun patiënten en bidden dag en nacht om kennis en inzicht. Zij geloven in de oorspronkelijke eenheid van wat is, van wat mensen ervan hebben gemaakt en van Gods vergeving en Zijn know how om terug heel te maken, zowel lichamelijk als energetisch. 

 

Werkelijk goddelijk leven kent geen lijden. 

 

Wie wil hieraan meewerken?

 

Een heel kleine minderheid wil dit. De meesten zijn ontmoedigd. 

 

Wat ontbreekt? 

 

Kunnen ge-love-n!

 

Mensen die ontmoedigd zijn projecteren menselijk wantrouwen en gekwetst zijn en leugen op het goddelijke. Zij projecteren het verleden op de Toekomst. 

 

Een harde kern wil niet meer geloven. 

 

Voor zij die nog niet helemaal verhard zijn, helpt vaak inzicht en het leren kennen van mensen die werkelijk werken aan een goddelijke wereld.

 

Ook hier geldt de kracht van de gemeenschap. Goede mensen, goddelijke mensen bouwen samen aan Gods heerlijkheid op Aarde. 

 

Doe je mee?

Voorbijverlichting.be en download je kerstcadeau: het gratis e-boek. 

Voor wie het doorwerken graag wil delen of vragen heeft, mail gerust naar [email protected] voor een afspraak via zoom/skype/ telefoon.

Voor wie lichamelijk ziek is en niet kan geholpen in de klassieke geneeskunde en die ge-loof-t dat waarachtige goddelijkheid tot in het lichaam incarneert en heelt, mag mij mailen voor een afspraak. Na een gesprek kan ik u verder doorverwijzen naar een geneeswijze gebaseerd op heelheid van lichaam en geest/energie. 

Ikzelf heb ongeveer 10 jaar in bed gelegen met een zeer verregaand stadium van burn out. Klassieke geneeskunde kon mij met niets helpen. Gods genade gaf mij door de gruwel van de ziekte een heel nieuwe wereld: mensen voor wie gezondheid en zich gezonden weten samen gaan. Ons lichaam is ten andere niet echt van ons. Of wel?

Bescherming tegen covid 19 en al zijn mutaties hoort hier vandaag vanzelfsprekend bij. 

 

Een zegenrijke, uiterst zacht-liefdevolle kersttijd gewenst!

 

Lieve 

Kerstmis 21