De heilige week

Sinds zondag is in de religie van het Westen sinds 2 millennia de Heilige Week begonnen. Een week voor velen vol emoties, voor anderen van een versnelling in verlichting: Gods Momentum is aangebroken…. Je ware aard komt naar boven! Zeker in quarantaine (letterlijk “veertigdagentijd”, een andere naam voor de 40 dagen van zuivering voor Pasen dat christenen al eeuwen vieren). Nog nooit was de christelijke vasten zo authentiek, nog nooit! Hoera!
Nog nooit heb ik zoveel dankbaarheid gezien tussen mensen. Nog nooit.
Hoera!!!

Als mensen zelf niet kiezen naar binnen te gaan, geeft het Universum een duwtje… Hoera!!!

En, terwijl de wereldwijde pandemie, daarom ook is de foto “EASTER” in zachte kleuren: de wereldtaal Engels of “van de engelen” verbindt ons wereldwijd én ze duidt op het Oosten of het opgaan van de zon, een relatief nieuw gegeven is of moeilijkheid die een oplossing vraagt (altijd allereerst van binnen waar problemen beginnen), toch is drama en angst eigenlijk niet in proportie als je weet dat ELKE dag 24 000 mensen vandaag nog altijd sterven van de honger en bijvoorbeeld 8 mensen per dag in België te horen krijgen dat ze kanker hebben of er bijvoorbeeld meer niet-covid overlijdens zullen zijn door schrik/ psychologische reden die niet naar het ziekenhuis doet gaan dan covid-patiënten.

Dit doet niets af aan elk zeer persoonlijk levensverhaal. Wie het virus van heel dicht meemaakt en zelfs familie eraan verliest, beleeft bijzondere innerlijke initiaties… Een diepe buiging als je het lijden subliem wil dragen als je Heer… Maak dat je lijden zó wordt doorstaan dat het voert naar Pasen!

We leven in een wonderbaarlijk land. Dit wist ik al door zelf heel lang ziek te zijn geweest. Dat is in deze crisis weer eens duidelijk. Wat zijn we gezegend. Wees hier heel dankbaar voor en doe iets extra als wereldburger!

 

Pasen

Kort het verhaal voor wie niets over Pasen weet. 

Wel Pasen is het grote feest uit de Joodse traditie, de godsdienst die Jezus koos om te beleven hier op aarde.

Pasen betekent letterlijk “doorgang” en herinnert met ontzag aan de doortocht van zowat 400 000 in het Egypte van toen mishandelde Hebreeuwse gastarbeiders  door de Rode Zee naar hun eigen land terug: Kanaän.

Een voor het gezonde verstand hopeloze en belachelijke zaak. Stakingsrecht bestond nog niet en vreemdelingen werden zelfs bijna als dieren beschouwd in het Egypte van vroeger: goedkope werkkrachten. Niets meer, maar ook niets minder. Ze waren de rijkdom van de farao om zijn bouwwerken te installeren. Enkel werkkrachten, niets meer, niets minder. Niet echt mensen met rechten.

Mozes zag dit anders. Niet eigen volk eerst – hij was zelf zowel Egyptenaar als Hebreeër-, wel SAMEN of NIETS! “ Slaven dienen betaald of vrijgelaten”, laat dé gerenommeerde dvd EXODUS, Gods and Kings Mozes zeggen. (Ik raad de dvd aan: wie dit heeft gezien, snapt wat ware religie/godsdienst is)

Op het eerste gezicht een niet te winnen strijd: een minderwaardig slavenvolk tegen de machtige beschaafde grootmacht Egypte. Nogmaals, voor het gezonde verstand belachelijk. 

Maar voor wie doorzet KAN het anders! ALTIJD! Vroeg of laat! 300 % zeker!

 

Transcendente wil en een zuiver hart

 

Wat is nodig? 

Wel vooreerst je WIL die één is geworden met de goddelijke of transcendente wil. Hoe? Vanuit een ZUIVER HART dat bloedt waar onrecht, onwaarheid, lijden is.

Wie deze WIL voelt en bidt is ALMACHTIG.

Wie deze WIL voelt, dient te HANDELEN maar dient zichzelf goed te beschermen: niet iedereen WIL het goddelijke!

Wie dit laatste niet kan onderscheiden is nog niet klaar voor Gods grote werk.

Goed, Pasen bij de Joden omstreeks 1300 v Chr: het grootste wonder allertijden van zowat 400 000 mensen die het machtige Egypte kunnen ontvluchten en durven alles achter te laten om generaties lang door de woestijn een eigen natie op te bouwen waarin het goddelijke mag regeren.

 

Pasen 2000 jaar geleden

2000 jaar geleden leefde meester Jezus. Al 3 jaar verkondigde hij openlijk hoe God kon gezien worden en hoe dit godsbeeld elke mens goddelijk kan maken, als je hier voor kiest. Het goddelijke was voor meester Jezus geen Strenge Rechtvaardige God, wel een Oneindig Liefdevolle God voorbij elke tegenstelling. Als een Vader…..  Voorbij goed en kwaad…

Voorbij menselijke indelingen en oordelen. Het tijdperk van dualiteit en veroordeling is ten einde. Dat van mystieke eenheid en eenheidsbewustzijn is ingezet.

Een historische sprong in waarheid! Wat je stoort aan je medemens, heeft niet veel met de medemens te maken maar wel met jouw niet kunnen verdragen van die specifieke eigenschap. En, zolang dit niet kan, ben je niet voorbij goed en kwaad. Ben je niet een goddelijke schepper van het Al. 

Eenheid is voorbij tegenstellingen. Zolang er nog mensen zijn die er niet bijbehoren, zijn we als mensheid onmogelijk verlicht. 

 

IEDEREEN OF NIEMAND

 

OOIT

 

Dat is Gods droom. 

 

Wil jij meewerken? 

 

Voorbij tegenstellingen? Voorbij rijk en arm? Voorbij nationaliteiten? Voorbij economisch welstellend en economisch vluchteling? Voorbij ziek en gezond? 

 

Vooreerst: werk aan de eenheid in jezelf via ervaring en metafysische know how in de Avatarcursus® . Word verlicht! 

 

In deze tijden van quarentaine kan ik deze cursus online geven. Enkel deel I of ReSurfacing (2 dagen verdeeld zoals persoonlijk wordt afgesproken) wel te verstaan omdat delen II en III oefenen vereist samen fysiek met anderen.

https://www.voorbijverlichting.be/resurfacing/ voor meer info

 

Het tweede dat eruit voortvloeit is dat je niet ophoudt goed te doen voor ELKEEN, structureel, mondiaal in deze mondiaal cruciale tijden. 

Voorbij leven en dood

Terug naar meester Jezus. Zowat de hele wereld herdenkt dat Jezus nu net rond het Joodse Pasen het hoogtepunt bereikt van het dispuut met de godsdienstige leiders. Deze vastgeroeste ambtsdragers die niet LEVEN vanuit het ZUIVERE HART, voor hen was de maat vol: deze herrieschopper en onrustverstoorder, daarmee moest het nu eens voor altijd gedaan zijn.
Een complot werd gesmeed om hem gevangen te nemen en te berechten voor godslaster waarop in het Jodendom de doodstraf stond.
En zo gebeurde: als het Goddelijk Moment er is breekt de hemel open voor wie gelooft. De Heer wordt terechtgesteld zoals de wet voorschrijft. Jezus strubbelt niet tegen de wet.
Maar Hij is er niet van afhankelijk. Voorbij leven en dood is er Leven, oneindig, zo anders, zo licht, zo heerlijk…..
Vanuit dit Leven zal Hij vervolgens zijn vrienden weer opzoeken, maar ze herkennen Hem niet ……

Grappig, niet?

Goddelijk Leven is één fun! Ik wens het je van harte toe!

Een ZALIG PAASLEVEN!
Hier en nu op aarde als start!

En, verlicht zoveel mogelijk anderen!!!

 

Pasen voor héél even en enkel innerlijk!

De 40-dagentijd bestaat ook na Pasen, om te groeien naar je Hemelvaart. Voor wie het woord ‘hemel’ doet denken aan overgaan, wil ik zeggen dat dit in deze tijd niet meer hoeft wat nog niet het geval was toen Jezus leefde. Hemelvaart kan je vandaag hier en nu op Aarde beleven. Er zijn opgevaren meesters vandaag op onze Aarde. Het zou mij niet verbazen dat op kosmisch gebied de Lichtwereld een dubbele veertigdagentijd wil of daar naartoe: de Hemelvaart van onze Aarde en de hele mensheid is het grote doel van onze evolutie. En de tijd dringt of de prioriteiten moeten opnieuw duidelijk gesteld of herinnerd.

 

Op verlichting,
Lieve

Voor meer info of om je ReSurfacing vast te leggen of boeken te bestellen (hoeft niet online) : [email protected]
Tel 0032 486 105993